Dr Sihle Mlambo. Family Medicine Registrar at Tembisa Hospital. Sicela nigeze izandla nihlale emakhaya. #stopthespreadofcorona