UNgqongqoashe wezeMpillo ku Zwelonke u Dkt Zweli Mkhize , ubehambele indawo yase Nelson Mandela Bay. Unxuse izakhamuzi ukuthi ziqhubeke zilandele imgomo yokuzivikela ekuthelelaneni ngeCovid-19. Ngoba izibalo zibonakale zinyuka zidlula nesimo ekwakuyisona ngesikhathi sisaxakeke kakhulu ngesikhathi sase busika.