Iseluleko kulabo abanakekela abagulela ezindaweni ezingezona izikhungo zezempilo

Uma unakekela umunu ohaqwe yigciwane le COVID-19 ekhaya noma esendaweni engesona isikhungo sezempilo, landela lesi seluleko ukuze uziphephise wena kanye nabanye. Funda ukuthi yini okumele yuenze uma kukhona onezimpawu zegciwane le COVID-19 noma uma kukhona osekuqinisekisiwe ukuthi usenalo leli gciwane. Lolu lwazi kumele lusetshenziswe ngisho kunakekelwa abantu oskutholakale ukuthi sebenalo leli gciwane kodwa bebebengenzao izimpawu zalo.

Zulu-Caring for Someone Sick at Home(p)