SA COVID-19 ENTSTOFSTRATEGIE & ONTPLOOIING-

 

Toegang tot COVID-19-entstowwe is ons hoogste prioriteit.

 • Suid-Afrika sal 1 miljoen dosisse van die COVID-19-entstof in Januarie en 500 000 dosisse in Februarie van die Oxford Universiteit-AstraZeneca- entstof van die Serum-instituut van Indië (SII) ontvang.
 • Ons sal begin deur ons land se geskatte 1,25 miljoen gesondheidswerkers in te ent.
 • Die regering werk ten nouste saam met die Suid-Afrikaanse Reguleringsowerheid vir Gesondheidsprodukte (SAHPRA) om te verseker dat daar geen vertraging in die goedkeuring van die entstof vir gebruik is nie.
 • Die Oxford Universiteit-AstraZeneca-entstof is reeds deur verskeie reguleerders oor die wêreld heen goedgekeur en word tans in ander lande bekendgestel.
 • Ons het ook ’n ooreenkoms met die Covax-fasiliteit bereik om entstowwe te bekom om 10 persent van die bevolking in te ent.
 • Hierdie dosisse word aan die begin van die tweede kwartaal van die jaar verwag.
 • Ons gaan voort om saam met verskeie farmaseutiese maatskappye te werk om te verseker dat ons 67 persent van die bevolking teen die einde van 2021 inent.

 

Daar sal ’n gefasseerde ontplooiing van die entstof wees.

 • Daar was geen opsetlike vertraging tot toegang van die COVID-19-entstof nie. Omdat die situasie voortdurend verander, moet alle faktore in ag geneem word.
 • Ons kies entstowwe op grond van hulle veiligheid en doeltreffendheid, gerief om te gebruik, berging, verspreiding, volhoubare verskaffing en koste.
 • Ons ontplooiing van die entstof sal in drie fases plaasvind, wat by die kwesbaarstes in ons bevolking sal begin.
 • Ons teiken is om 67 persent van die bevolking teen die einde van 2021 in te ent, wat ons sal help om kudde-immuniteit te bereik.
 • Fase 1 sal op gesondheidswerkers in die frontlinie fokus.
 • Fase 2 is gerig op die inenting van essensiële werkers, persone wat in groot groepe saamleef, persone ouer as 60 jaar en persone bo 18 met onderliggende siektetoestande.
 • Fase 3 sal fokus op persone ouer as 18 jaar, met 22 500 000 lede van die bevolking as teiken.

 

Die regering sal die entstof bekom, versprei en toesig hou oor die ontplooiing daarvan.

 • Die regering, as die enigste aankoper van die entstowwe, sal dit na die provinsiale regerings en die privaatsektor versprei.
 • Ons sal beskikbare voorraad vanaf verskillende vervaardigers verkry.
 • Daar sal dus ’n verskeidenheid entstowwe in ons program wees, maar jy kan nie met twee verskillende entstowwe ingeënt word nie.
 • Die inentingstelsel sal gebaseer wees op ‘n pre-inentingsregistrasie-en-afspraakstelsel.
 • Almal wat ingeënt is, sal in ’n nasionale register opgeneem en van ’n inentingskaart voorsien word.
 • n Nasionale ontplooiingskomitee sal toesig hou oor die entstofimplementering in sowel die openbare as die privaatsektor.

 

Entstowwe red lewens!

 • Daar is oorweldigende wetenskaplike bewyse dat inenting die beste verdediging teen ernstige infeksies is.
 • Entstowwe gee jou nie die virus nie; dit leer eerder jou immuunstelsel om die infeksie te herken en te beveg.
 • Die COVID-19-entstof verskaf aan die liggaam instruksies oor hoe om weerstand op te bou en verander nie menslike selle nie.
 • Entstowwe het die siekte- en sterftesyfer van aansteeklike siektes soos pokke, poliomiëlitis, hepatitis B, masels, tetanus (klem-in-die-kaak), kinkhoes en pneumokokkale siektes regoor die wêreld laat afneem.
 • Indien genoeg mense ingeënt word, sal dit help dat kudde-immuniteit verkry word en die siekte uitgeroei word.

 

Entstowwe ondergaan streng toetse om seker te maak dat hulle veilig en doeltreffend is.

 • Alle entstowwe ondergaan ’n omvattende keuringsproses deur mediese reguleerders om te verseker dat dit veilig is.
 • Farmaseutiese maatskappye oorhandig alle laboratoriumstudies en veiligheidstoetse om te bevestig dat die entstof wel werk.
 • Enige veiligheidskwessies word deur die reguleerders opgemerk wanneer hulle die data nagaan.
 • Entstowwe word gemaak om lewens te red, nie om mense te onderdruk, te toor, van hulle besit te neem of te indoktrineer nie.

 

Die COVID-19-entstof is ’n openbare bate.

 • Die Nasionale Tesourie is daartoe verbind om te verseker dat befondsing nie toegang tot entstowwe belemmer nie.
 • Volledige begrotingstoewysings vir die verkryging van COVID-19-entstowwe sal in die Nasionale Begroting van 2021 aangekondig word. Dit is bo en behalwe reëlings wat getref word vir befondsing in die huidige finansiële jaar vir die aankoop van die eerste bestelling entstowwe wat aanvanklik op frontliniewerkers gemik is.
 • Oor die algemeen sal befondsing kom vanaf addisionele begrotings, herprioretisering, belastingverhoging en potensieel ook uit vennootskappe met die privaatsektor.
 • Die regering het ’n bindende finansiële ooreenkoms onderteken vir die toekomstige betaling van 85 persent van die totale koste, ongeveer R2,2 miljard, aan die COVAX-fasiliteit. Ander reëlings word tans bilateraal met verskillende entstofverskaffers bespreek.
 • Die Solidariteitsfonds het ’n ruim donasie gegee om die voorafbetaling van ongeveer 15 persent van die totale koste te maak.

 

Ons werk in vennootskappe om die COVID-19-entstof te bekom.

 • Die regering sal die entstof uit die fiskus kan bekom.
 • Besighede en mediese fondse het na vore gekom om die regering se pogings te ondersteun en dit word verwelkom. Hierdie samewerking sal gelei word deur die beginsels van maatskaplike solidariteit en geen verdraagsaamheid teenoor korrupsie.
 • Die Departement van Gesondheid het wysigings aan die regulasies onderteken sodat entstowwe en ander geneeskundige behandeling deel kan vorm van die mediese fondse se voorgeskrewe minimumvoordele.

Meer inligting is beskikbaar by https://sacoronavirus.co.za/category/mac-advisories/